Ce este data de referinta? Ce este data de inregistrare? Ce este ex-date? Ce este data platii?

Data de referinta este data calendaristica stabilita de consiliul de administratie al societatii, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor si sa voteze în cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara A.G.A.” (Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, art. 2 lit. (d))

Data de inregistrare - „Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor”. (Legea nr. 297/2004, art.238 alin.(1))

Ex-date - este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare „. (Reg. ASF nr. 13/2014 art. 2 alin. (2) lit. f1)

Data platii - este data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa”. Reg. ASF nr. 3/2015 pct. 2 de modificare a Reg. CNVM nr. 1/2006
„Art. 1293 . – (1) Data platii trebuie stabilita de emitent astfel incat aceasta data sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare.
(2) In cazul dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste data platii intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor”. Reg. ASF nr. 3/2015 de modificare a Reg. CNVM nr. 1/2006, Art. 1293 alin (1), (2) 

Cum trebuie procedat pentru actualizarea datelor personale in registrul actionarilor? (domiciliu schimbat, modificari de date personale etc.)

La orice punct de lucru al societatii de depozitare si registru Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti 020922, Bulevardul Carol I 34-36, Etaje: 3, 8, 9, telefon: 0214085800, actionarul poate solicita modificarea in registrul actionarilor a datelor personale, astfel:

Modificarea datelor de identificare pentru persoane fizice/persoane juridice

Modificarea datelor de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare se realizeaza la sediul Depozitarului Central, pe baza urmatoarelor documente:

 • Cererea de modificare a datelor de identificare ale titularilor de cont - Anexa nr. VI;
 • Copia actului de identitate al detinatorului de instrumente financiare si/sau a certificatului de actionar, orice alt document justificativ care sa sustin. cererea de modificare a datelor de identificare;
 • Copia Codului Unic de Inregistrare (CUI), Certificatul de Inregistrare de Mentiuni, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si/sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare;
 • Dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de modificare a datelor de identificare pentru persoane fizice sau persoane juridice.

In vederea modificarii datelor de identificare, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central prin urmatoarele modalitati:

 • Prin intermediul oficiilor Companiei Nationale Posta Romana S.A. ;
 • Prin intermediul Participantilor la sistemul Depozitarului SIBEX, in cazul in care detinerile dvs. sunt evidentiate in conturile acestora;
 • Direct la sediul Depozitarului SIBEX;
 • Prin corespondenta adresata Depozitarului SIBEX.

Cum trebuie procedat pentru a trece actiunile unei rude decedate pe numele mostenitorului / mostenitorilor si a incasa dividendele curente si/sau restante?

Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (mostenirilor)

Operarea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate in conturile mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza la sediul Depozitarului SIBEX, in baza urmatoarelor documente:

 • cerere pentru efectuarea transferului direct;
 • imputernicirea notariala, in cazul in care operarea transferului pentru cauza de moarte se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
 • copia certificatului de deces;
 • copia certificatului de mostenitor / certificatului de legatar;
 • Hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii si/sau impartire a masei succesorale.
 • actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor si/sau persoanei imputernicite;
 • actul de partaj autentificat de notar, dupa caz;
 • cerere de intelegere intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata unui operator autorizat al Depozitarului Central, dupa caz;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer pentru cauza de moarte.

In vederea efectuarii transferului pentru cauza de moarte, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului SIBEX si prin intermediul Participantilor care elibereaza extrase de cont, precum si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului SIBEX  Sibiu 550377, Piata Aurel Vlaicu, nr 9-10 etaj III tel 0269 222220, fax 0369 447901 INFORMATIILE SE AFLA PE SITE-ul Depozitarului Sibex https://www.depozitarulsibex.ro/index.php?p=detinatori&lang=ro

Partenerii nostri

Primaria Pitesti
Primaria Campulung Muscel
Compania Nationala de investitii
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere