De la construcția de case și birouri la proiecte de construcții masive, producerea de deșeuri este inevitabilă. De aceea, este important să se facă o gestionare eficientă și responsabilă a acestor deșeuri pentru a minimiza impactul asupra mediului.

La serviciul nostru de colectare a deșeurilor de construcție și demolare, ne asigurăm că toate deșeurile sunt colectate și transportate la depozite autorizate, unde sunt gestionate într-un mod sigur și responsabil. Echipa noastră de profesioniști experimentați este echipată cu cele mai bune instrumente și echipamente pentru a manipula și transporta deșeurile într-un mod eficient și fără probleme.

În categoria „deseuri din constructii si demolari” intră deșeurile de beton, zidărie, asfalt și altele. Aceste deșeuri prezintă un risc considerabil, deoarece pot conține materiale periculoase precum azbest și plumb.

Cate tipuri de deseuri din constructii si demolari exista?

 • deșeuri generate de activități de construcţie/ demolare de clădiri
  ciment, cărămizi, ceramică, roci, ipsos, metal, resturi de tâmplărie, cabluri, lacuri, vopsele, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat, plastic, sticlă și altele;
 • deșeuri din construcția şi întreținerea drumurilor
  smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii
 • deșeuri naturale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare
  sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale. Industria de construcții și demolări generează atât deșeuri periculoase, cât și nepericuloase
 • deșeuri periculoase
  metale grele (crom, mercur), rășini ignifugare, azbest, spumă poliuretanică, etc;
 • deșeuri nepericuloase
  dar care au fost contaminate cu substanțe periculoase – materiale de construcții, soluri sau pietrișuri contaminate cu substanțe periculoase.

Ce trebuie să știi despre gestionarea de deseuri din constructii si demolari?

Gestionarea eficientă de deseuri din constructii si demolari începe cu planificarea. În vederea diminuării și gestionării eficiente a deșeurilor DCD, specialiștii ar trebui să aibă în vedere realizarea unui audit prin care vor asigura:

 • identificarea unor obiective smart și a unor căi de reducere sau prevenire a deșeurilor ce urmează a fi generate;
 • stabilirea materialelor care pot fi supuse reciclării/ reutilizării, respectiv transportării în acest sens.

Sortarea, colectarea, procesarea, valorificarea, eliminarea deseurilor din constructii si demolari se vor realiza în locul în care au fost generate sau în cadrul operatorilor economici autorizați.

În cazul deșeurilor periculoase provenite din construcții și demolări, există o serie de măsuri legale care privesc:

 • colectarea separată și pregătirea pentru reciclare/ reutilizare;
 • separarea de celelalte categorii de deșeuri până la transportul către firmele autorizate;
 • eliminarea poate avea loc doar după ce deșeurile au fost supuse unor activități de tratare menite să separe componentele;
 • transportul acestor deșeuri se efectuează ținând cont de HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase/ nepericuloase pe teritoriul României.

Ce trebuie să știi despre logistica deșeurilor din construcții și demolări?

Logistica acestei categorii de deșeuri are în vedere câteva aspecte cheie:

 • transparența etapelor prevăzute în gestionarea corespunzătoare a DCD
  urmărirea modului în care obiectivele sunt îndeplinite asigură dezvoltarea încrederii în procese și rezultate în vederea diminuării efectelor negative asupra mediului;
 • implementarea unor căi eficiente de ținere a evidenței DCD
  cu toate că există multe șantiere de construcții și demolări, căile de raportare și monitorizare slab dezvoltate împiedică obținerea unor date concrete privind volumul generat de deșeuri.
 • Efectuarea unui audit anterior, precum și după efectuarea construcției/ demolării
  pentru asigurarea localizării și trasabilității DCD, cunoașterea și înregistrarea deșeurilor (ce urmează a fi generate) sunt esențiale. Totodată, este necesară o verificare ulterioară a îndeplinirii planului și implementării măsurilor aferente manipulării fluxului de deșeuri.

Lasa un mesaj

Campurile obligatorii sunt marcate cu *

Colectare deseuri din constructii

Partenerii nostri

Primaria Pitesti
Primaria Campulung Muscel
Compania Nationala de investitii
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere